TILSUGOL HAƁUDE E SATTINOOƁE DIINA

TILSUGOL HAƁUDE E SATTINOOƁE DIINA (JAWTUDE MIIJOOJI YIMƁE SATTINOOƁE DIINA) WALLIFIIƁE NDE DEWTERE WO MOODIBAAƁE SOWRE DOKKAL Ndee dewtere wallifaama ngam weltanaade moodibaaɓe meeɗen annduɓe Diina de ngolliri ɗum, de kaɓi e miijooji bonɗi…

Daakaaji miijo wonan’de fantinooɓe

(jawtude jiile fantinooɓe ) Hoore haala Ndee dewtere na e juuɗe jaŋngoowo tedduɗo wonde ɓinnde mbittudi am ndi deental yimɓe teelɓe jeyaaɓe e jomen annde e wiɗotooɓe nder yolnde lewru sebtambre 2015 yaade lewru jeɗɗaɓurdu…

الجهاد في مواجهة الغلو

بدائل لخطاب جماعات الغلو في حوض بحيرة تشاد هـذا الكتـاب «الجهاد فـي مواجهة الغلـو ـ بدائل لخطاب جماعـات الغلو في حـوض بحيـرة تشـاد» عبارة عـن بحـث يحتوي علـى أفـكار، ومراجـع، وحجج، وُشـبه لبعـض الجماعـات المتطرفـة،مقروًنـابالـردود

المرتكزات الفكرية لحركات الغُلو | محفوظ ولد الوالد

هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم هو ثمرة مشروع بحثي قام به مجموعة مستقلة من العلماء و الباحثين خلال الفترة من أيلول سبتمبر 2015 إلى تموز يوليو 2017 تحت عنوان "مواجهة الغلو و خطاب الحرب على الإرهابية في شمال إفريقية وغرب آسيا والساحل"

مراجعات الجماعة الإسلامية

مقدمة موجزة ومدخل لفهم خلفيات المراجعات التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في مصر ومآلاتها في ظل التطورات السياسية الحديثة https://albayan.ws/wp-content/uploads/2021/01/gamaa_islamiya_revisions_infographics.mp4 في السادس من تشرين

مراجعات المحاكم الشرعية

مقدّمة موجزة حول المراجعات الفكرية الدائرة بشأن تجربة المحاكم الشرعية إبان الثورة الشعبية في سوريا https://albayan.ws/wp-content/uploads/2021/01/sharia_courts_revisions_infographics.mp4 إعدامات ميدانية هنا وقطع للرؤوس هناك

مراجعات أحرار الشام

مقدّمة موجزة عن مشروع المراجعات التي تقوم بها حركة أحرار الشام في سوريا: https://albayan.ws/wp-content/uploads/2021/01/ahrar_shaam_revisions_Infographics.mp4 من سجون صيدنايا وأدبيات السلفية الجهادية إلى قيادة كبرى التشكيلات